Kimmen

En av Kopparbos största eldsjälar har avslutat sin vandring här bland oss.

Lennart ”Kimmen” Johansson avled den 5 juli, 81 år. Kimmen har under många år varit medlem av Kopparbostiftelsens styrelse, fungerat som platschef och de senast åren som rådgivare och hjälpt till med att förvalta stiftelsens pengar.

Vi är många som har mött Kimmen på Kopparbo mitt i mellan två eller kanske ännu fler uppgifter. Det kan röra sig om en pump som inte fungerar eller en gäst som behöver hjälp. Ingen uppgift var för liten eller för svår  för Kimmen. Vi ska göra vårt bästa för att förvalta den kunskap vi fått ta del av och all energi som Kimmen outtröttligt alltid visat i arbetet med Kopparbo.
Saknaden efter Kimmen kommer att vara stor och det blir inte lätt att fylla tomrummet efter honom.

Kimmen levde efter BP:s ord ”Försök att lämna den här världen lite bättre än du fann den”.

Vi i styrelsen vill sända våra varmaste tankar till Kimmens fru Gunnel, släkt & vänner.

Gunnel, tack för att vi fick låna din Lennart!

Vila i frid

Kopparbostiftelsen