Dalacamp 9 – frågor och svar

Frågor som inte är besvarade kan skickas till dalacamp@kopparbo.com.

Anmälan

När stänger anmälan och kan man göra tilläggs- och avanmälningar?
Vi har fått många önskningar att förlänga anmälningstiden och förlänger den därför en månad för att kårerna ska kunna lägga till individer.

Mellan 1 december 2019 och 28 februari 2020 kan kårer anmälas och avanmälas. Fram till 31 mars kan individer läggas till. De individer som är registrerade 1 april är definitivanmälda. Avbokningar från 1 april till 31 maj kommer faktureras med halva avgiften om inte personen ersätts av någon annan. Från 1 juni faktureras hela avgiften, förutom vid uppvisande av läkarintyg, då enbart de faktiska kostnader vi haft tills dess kommer att faktureras.

Försökte gå in och anmäla vår kår via scoutnet men får bara upp anmälan som funktionär. Beror det på vad jag har för roll inom min kår? 
Rollerna i Scoutnet som är listade nedan kan anmäla kåren. Troligen har du inte någon av dessa roller. Be er medlemsregistrerare lägga dig som t.ex. arrangemangsansvarig.

– Arrangemangsansvarig
– Kårordförande
– Medlemsregistrerare
– Vice kårordförande

Dock krävs det att vara medlemsregistrerare om du ska lägga till nya medlemmar (som inte finns i Scoutnet, t.ex. medföljande barn och föräldrar) i samband med anmälan.

Skulle ju vara perfekt om man bara behövde anmäla ett uppskattat antal så här tidigt, men samtidigt garantera plats för det antalet.
Anmälan kan göras i steg eller allt på en gång. Först anmäls kåren och då kan uppskattade antal anmälas. Fyll i de antal ni tror kan komma, det går att ange intervall. Så ni behöver med andra ord inte lägga till namngivna individer förens senast 28 februari.

När vi anmäler våra scouter i scoutnet, hur registrerar vi vilken period de ska på, dvs. hel eller halv period?
För varje individ behöver ni fylla i kompletterande information så som simkunnighet, allergier, specialkost och lägerlängd. Titta i deltagarlistan.

Specialkost? Ska det anmälas i förväg?
Specialkost kan anmälas redan nu om ni har den, men den går att komplettera fram till mars eller april då vi kommer behöva uppgifterna för att planera klart specialmaten och lägga matbeställning.

Avgifter

När ska avgiften för lägret vara betald?
Anmälan kan göras t.o.m. 28 februari. Detta är för att vi måste ha deltagarantal då för att ni ska ha bra program, tillräckligt med mat etc. Avgiften kommer faktureras i slutet av maj eller början av juni. Fakturan kommer vara med 30 dagars betalningstid.

Vad är det för avgift för ledarbarn? nytt
Medföljande barn 7 år och yngre (under Spårar-ålder) som inte är med på programpass kan följa med utan kostnad.

Kommer lägeravgiften att betalas klumpvis (hela kåren tillsammans) eller individuellt (varje scout var för sig)?
Avgiften faktureras i klump till kåren. Kårerna har kompletterande kostnader för transporter, eventuellt material (t.ex. gasol eller extra tält), eventuella ledarsubventioner etc. så därför tas pengarna tas in kårvis. 

Vad ingår i avgiften?
• Lägerplats (äng, lägerbålsplatser, fasta vindskydd, tillgång till sjön och skogen, ved, 1 slana per person vilket är mycket god tillgång på slanor)
• Mat för egen tillagning (frukost, lunch, middag, kvällsfika samt frukt).
• Hygien (vatten, sophämtning, toaletter, duschar för ledare)
• Delar av Kopparbos fasta aktiviteter (Aktivitetsboxar, Backklättring, Bakning, Flygande ekorren, Hinderbana, Hängmattelund, Höga lagbanan, Jacobs stege, Kanoter, Klättertorn, Låga lagbanan, Naturrum, Naturspår, Orientering, Pionjärspår, Roddbåtar, Runsten, Samarbetsgläntan, Utomhuskyrka). De kommer fördelas mellan kårerna.
• Aktiviteter specifika för Dalacamp, t.ex. Escaperooms och äventyret Det nionde mysteriet.
• Artister på scenen
• Ett tema som kommer synas genom lägerveckan.
• Gratis kaffe för ledare och utmanare

Det ni behöver stå för själva är
• Transport till och från lägret
• Fickpengar till café och lägerbod
• Förbrukningsmaterial till vissa aktiviteter (smide, kåsapåse, paracord, bastu, bakning) brukar tillkomma, men vi undersöker dels vilka av dessa som kommer erbjudas under lägret samt om vi kan baka in det i lägeravgiften.
• Material för att för er by, om ni saknar t.ex. tält och köksutrustning.
• Gasol om ert kök drivs av det (ved kommer finnas)

Kan man komma som dagsbesökare? nytt
Självklart kan man komma på besök. Om besökarna ska äta mat med kåren kan det göras mot föranmälan så att vi köper in tillräckligt med mat. Avgift kommuniceras senare.

Program

Hur kommer programmet att tilldelas?
Arbetshypotesen gällande aktiviteterna är att några få aktiviteter tilldelas en tid, resten är spontanaktiviteter dit man kan gå antingen som hel kår/avdelning/patrull, eller om kåren tillåter, som individ. Men det beror på antalet anmälda och antalet som anmäler sig som funktionärer.

Kommer det en lägerlåt?
Ja, det kommer det!

Hur är det med lägermärken, ingår de i lägeravgiften eller måste de köpas till separat?
Ett lägermärke ingår. Det finns extra att köpa i lägerboden i begränsad upplaga. 

Mat

Vi satsar extra på maten. Ni kommer få proteinet tilldelat, men resten plockar ni själva i en “butik”. Matkostnden är budgeterad 50% högre än normalt. Dels för att öka kvalitén, men också för att öka andelen ekologisk mat. 

Specialkost? Ska det anmälas i förväg?
Specialkost kan anmälas redan nu om ni har den, men den går att komplettera fram till mars eller april då vi kommer behöva uppgifterna för att planera klart specialmaten och lägga matbeställning.

Vilken bränsle används till matlagning nytt
Vi ser gärna att ni anävnder gasol. Det är en säkrare metod om det är måttligt eldningsförbud. Ni tar med gasol själva. Vi har tyvärr inte tillstånd att hjälpa till med utbyte av gasol.
Det kommer finnas tillgång till ved som kan användas om det inte är eldningsförbud. Slutna behållare att elda i är bättre än öppna.

Storlekstabell för T-shirt

StorlekBreddLängd
Mät tvärs över plagget enMät från högsta punkten på skuldra
centimeter under armhålorna.till nedersta kanten av tröjan.
Toleranser +/-2,5 cm2,5 cm
92 (1-2 år)3138
98 (2-3 år)3341
104 (3-4 år)3845
116 (5-6 år)40,550
128 (7-8 år)4355
140 (9-11 år)4660
152 (12-13 år)48.565
164 (14-15 år)53,572
S48,569,5
M53,572
L5674,5
XL6177
2XL6678,5
3XL7180

Platsen

Kommer det finnas en utmanarby? nytt
Nej, utmanarna som åker med kårerna bor med sin kår.

Behöver vi ta med något till dassen? nytt
Vi kommer se till att det finns förbrukningsmaterial till dassen. Kårerna ansvarar för att fylla på förbrukningsmaterialen samt ansvarar för städningen.

Får man ta med sig hund?nytt 2020-02-17
Så länge den är kopplad på området.