Dalacamp 9, Det nionde mysteriet

LÄGERNAMN OCH TEMA
“Det nionde mysteriet” kommer Dalacamp 2020 att heta!
Det kommer ta avstamp i de åtta tidigare Dalacamp. Vilka läger känner du igen i symbolerna i loggan?
Lyckas vi tillsammans lösa det nionde mysteriet innan lägret är slut…?

VAD ÄR DALACAMP?
Det är Kopparbos storläger som arrangeras med jämna mellanrum och detta blir det nionde sedan 1977.

Kopparbo i sydöstra Dalarna, tre mil sydost om Ludvika.
https://kopparbo.com/kontakt-hitta-hit/

VILKA, NÄR OCH KOSTNAD?
Scouter från hela Sverige, och även utanför Sverige, är välkomna!

Hel period är lördag 25 juli-lördag 1 augusti 2020 och är inriktad på upptäckare-utmanare (10-18 år). Kostnaden för hel period är 2 200 kr.

Kort period är onsdag 29 juli-lördag 1 augusti 2020 och är inriktad för spårare (8-9 år). Kostnaden för kort period är 1 200 kr.

Funktionärsperiod är 23 juli på kvällen – 2 augusti efter lunch och kostar 1250 kr med möjlighet till avdrag om man är med på för- och efterläger.

HUR MÅNGA KOMMER?
Vi räknar med 1500-2500 deltagare och minst 150 funktionärer.

RESTIDER TILL KOPPARBO
Med bil från olika orter:

Västerås – 1h 15 min
Falun – 1h 20 min
Örebro – 1h 20 min
Eskilstuna – 1h 35 min
Gävle – 2h 0 min
Uppsala – 2h 5 min
Karlstad – 2h 20 min
Stockholm – 2h 15 min
Göteborg – 4h 30 min

MER INFO OCH ANMÄLAN
1 december öppnar vi anmälan och den kommer att vara öppen till 28 februari. Deltagare anmäler sig via sin kår. Funktionärer anmäler sig individuellt.

Mer info kommer löpande på www.kopparbo.com samt på Facebook under “Kopparbo Scoutgården”.
Frågor kan ställas till dalacamp@kopparbo.com.