Historia

Logga

Alkemi kallas den äldre tidens vetenskap som var förstadium, en protovetenskap, ur vilket den moderna vetenskapliga kemin växte fram. I centrum för alkemisternas intresse stod metallerna. De var sju kända metaller: guld, silver, koppar, kvicksilver, tenn, bly och järn.
Gudinnan Venus fick representera koppar på grund av metallens glänsande skönhet. Nu känner vi oftast till tecknet för Venus som symbol för kvinnor, men i Kopparbos logga symboliserar det alltså för koppar.


Koppasbos historia i text

1966 kom en så kallad Trelänsutredning med funderingar om hur man på bästa sätt skulle ge friluftsorganisationer möjligheter att nyttja ett stort Domänverksreservat som avsatts mellan de tre länen, Västmanland, Kopparberg och Örebro.
Kontakter togs med riksorganisationer och distrikt. Svenska Scoutförbundet valde Kopparbo. Med de stora ängsmarkerna
som finns i anslutning till gården var det ganska naturligt att verksamheten här kom att fokusera på läger. Gärna stora läger.
Andra organisationer sökte platser inåt skogarna och närmare paddelvattnen. Friluftsfrämjandet med sin TVM-rörelse valde till exempel Korslångsgården, och KFUK/M:s Scoutförbund letade reda på Talltorp längst in i Stora Korslångens nordöstra gren. SMU:s Scoutförbund såg möjligheten att dessutom skapa en anläggning för ledarutbildning och bestämde sig för Skräddartorp.

1968 börjar SSF att arrenderar gården Kopparbo från Domänverket och bygger en lägerplats på området. Det blev dock dyrt och svårt att driva verksamheten från Stockholm och SSF beslöt att lägga ut verksamheten på något distrikt. Efter förhandlingar med Dalarnas scoutdistrikt beslöts att Dalarna skulle överta verksamheten från årsskiftet 1974-75. En febril verksamhet började på Kopparbo. Nytt tak på Norra ladan, upprustning av Kopparbo Södra och Norra. Särnastugan flyttades från Särna där scoutkåren lagts ner.

1977 var det första stora lägret, Dalacamp, som arrangerades med internationellt inslag. Skälet till att arrangera storläger var naturligtvis att ge många möjligheten att få komma på läger men också för att finansiera och utveckla anläggningen. Tidigare hade Kopparbo profilerat sig för småläger, där Kopparbo erbjudit service på denna permanenta lägerplats.

1979 blir den 15:e världsjamboreen i Iran inställd och det hålls istället ett flertal deljamboreer runt om i världen, bland annat Dalajamb på Kopparbo den 14-24 augusti. Lägret arrangerades på endast 6 månader och hade 3000 deltagare. Inför lägret konstruerades och byggdes ett pionjärspår.

1981 arrangerade Kopparbo tillsammans med scoutdistrikten i Dalarna, Gästrikland, Staffan och Upplandsslätten Bergslagslägret. En nyhet där man hade ett separat miniorläger.

1984 arrangerade Dalarnas scoutdistrikt, distriktslägret Dalacamp II, med 1800 deltagare från 13 länder. Programmet på lägret var mycket intressant med bland annat ett sportfält och ett terränglopp på 2,5 km ”Kopparboloppet”, som blev mycket uppskattat.

1985 tyckte Dalarnas scoutdistrikt att arbetet med Kopparbo inkräktade på scoutverksamheten och beslöt därför tillsammans med Svenska Scoutförbundet att bilda Kopparbostiftelsen som övertog verksamheten, och de driver verksamheten sedan dess.

1986 blev den första stora uppgiften för den nybildade Kopparbostiftelsen att arrangera Bergslägret som en del av Scout 86. Som ett av fem delläger anordnade stiftelsen tillsammans med distrikten i regionen ett läger med 4500 deltagare därav 460 utländska gäster. Lägret var organiserat i fem underläger. Senior-scoutunderlägret i Viken hade ett eget omfattande program och deltog med övriga lägerdeltagare endast vid gemensamma samlingar. Lägret blev en stor succé för Kopparbo och svensk scouting. Deltagarna fick den lägerupplevelse de hoppats på.
En succé blev det även ekonomiskt med ett stort överskott till Kopparbostiftelsen. Till lägret byggde Domänverket toalettinrättningar för alla lägerplatserna. Kostnaden för dessa ingick i hyran för lägerplatserna.

1990 var det dags för nästa stora läger på Kopparbo, Vikingalägret. Lägret samlade 1100 deltagare av dessa var 300 utländska scouter från England, Norge, Danmark, Skottland och Taiwan. Hela lägret gick i vikingastil och detta uppskattades av alla scouter. Ett minne från lägret finns vid lägerbålsringen mitt emot Särnastugan; en runsten som lägerchefen Torsten Hansson lät resa.

1992 arrangerades Dalacamp III av Kopparbo scoutkår. 1400 scouter med utländska inslag från 10 olika länder deltog. Den största svenska gruppen kom, inte oväntat, från Dalarna med 600 scouter inklusive miniorscouter. Lägret hade ett omfattande program med bland annat guldvaskning och bakning som nya aktiviteter. Stor hövding var Stig Forsling eller som han kallades under lägret ”Svarta fjädern”.

1995 arrangerades Dalacamp IV där Kopparbo provade lite nya grepp. Lägerdeltagarna, i första hand seniorer och ledare, erbjöds fyra seminarier som innehöll program såsom miljöanpassad skogsvård, barn hjälper barn, HIV/AIDS och kårutveckling.

I december 1995 köpte Kopparbostiftelsen Kopparbo med tillhörande mark, totalt 49 hektar, av ASSI-Domän. Tillträde skedde 1 januari 1996. Köpeskillingen var 700.000 kronor, vilket kunde finansieras med egna medel. Samtidigt träffades ett nyttjanderättsavtal som gör att Kopparbo kan nyttja ytterligare 90 hektar som övningsområde. Gårdarna Luthmans och Hagen ingick ej i köpet.

1999 var det så dags för Dalacamp V. I och med detta läger gjorde en av många trotjänare på Kopparbo sitt första läger på Kopparbo som funktionär.

2003 arrangerades Dalacamp VI på begäran av scoutungdomar. Temat var Gustav Vasa. Under lägret fick scouterna möjlighet att träffa Gustav Vasa och givetvis arrangerades det ett Vasalopp med riktig målportal och blåbärssoppa.
En marknadsdag genomfördes som avslutades med en lägershow där Klasse Möllberg var huvudnumret. Lagom till Dalacamp VI färdigställdes två stycken 12 m höga klättertorn.

2007 firade både scoutrörelsen, och Astrid Lindgren, 100 år så läget hette Saga #100.

2013 arrangeras Dalacamp VIII och hette Space Camp. Sveriges enda astronaut, Christer Fuglesang, besökte lägret.Några återblickar från Dalacamp 2013

 

967030_565562470172765_2102755771_o 954775_598157836913228_757121915_n 922077_553973371331675_607330752_o 463604_448951105167236_879420543_o 332981_404495109612836_88150869_o 1003873_596537910408554_718191856_n 2014-05-31-13.14.46 993661_491740077578857_1946256314_n